Παθολογικά Περιστατικά

Το Ιατρείο είναι προσανατολισμένο στην Προληπτική Ιατρική με διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ανάλογα με το ιστορικό, κάθε επισκέπτη.

Παθολογικά Περιστατικά

Το Ιατρείο είναι προσανατολισμένο στην Προληπτική Ιατρική με διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ανάλογα με το ιστορικό, κάθε επισκέπτη.

Προτείνει και έλεγχει τον κατάλληλο εμβολιασμό

Looking for Advice?
    banner-service