Παθολογικά Περιστατικά

Το Ιατρείο είναι προσανατολισμένο στην Προληπτική Ιατρική με διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ανάλογα με το ιστορικό, κάθε επισκέπτη.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Το Ιατρείο είναι προσανατολισμένο στην Προληπτική Ιατρική με διενέργεια προληπτικών εξετάσεων ανάλογα με το ιστορικό, κάθε επισκέπτη.

Προτείνει και έλεγχει τον κατάλληλο εμβολιασμό

Επικοινωνία